English French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish
Çevresel Duyarlılık

Toz ve sulama Maden tesisleri doğru şekilde tasarlanıp önlemleri alındığı takdirde çevreye zararı olmayan işletmelerdir.Çevreye olan duyarlılığımız sebebiyle tesislerimizin her aşamasında kurmuş olduğumuz toz indirgeme sistemi tesisin çalışması sırasında pulvarizasyon yöntemi ile çıkan toz en asgari seviyeye indirgenmektedir. Çevremizdeki ulaşım yolları belirli aralıklarda sulanarak nakliye esnasındaki çevre kirliliği ortadan kaldırılmıştır. Kantar tartım işlemlerinin yapıldığı tesis çıkışında kamyonlar fiskiye sistemi ile su püskürtülerek tozu en düşük düzeye indirilmektedir. Patlatma Bilindiği üzere üretimimizin ilk aşamasında delme ve patlatma faaliyeti ile malzeme çıkarılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak toplumumuz fazla bilgiye sahip olmadığından bu işlemin çevresel etkisinin çok fazla olduğu düşünülmektedir. Fakat: firmamızda gelişen teknolojiye paralel olarak oluşturulan patlatma yöntemleri, delme ve patlatma esnasında çevreye en ufak bir tesiri olmayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmaktadır. Sıralı saniyeli kapsül kullanılarak yapılan patlatmalarda sarsıntı duyulmayacak ve hissedilmeyecek boyuta indirilmiş, en son teknolojik gelişmelerle oluşturulan nonel kapsül ile desteklenerek titreşim ve tepki yok denecek seviyeye gelmiştir. Yapılan çalışmalar İstanbul Üniversitesi ve Okan Üniversitesi tarafından değerlendirilmiş ve ölçümleri yapılarak test edilmiştir. Ülkemizde yeni açılmış olan Patlatma Mühendisliği Bölümüne ev sahipliği yapmakta ve staj çalışmalarını gerçekleştirmeleri için imkan sağlamaktayız. Üniversiteler ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalar sonucunda bu konu ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak ve toplumu bilgilendirmek adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Orman ve Ağaçlandırma konusunda Bilinmeyenler Günümüzde çevre bilincinin farkına varmış bir toplumda yaşamaktayız. Medya ve insanlar arasında madencilik faaliyetlerinin doğada tahribata yol açtığı bilincinin oluşması yanlış bilgilendirmeden oluşan bir ön yargıdır. Ormanların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için her yıl belirli oranda ağacın kesilmesi gerekmektedir.Maden işletmeleri, izinlerini alırken madencilik faaliyetleri sonrasında uygulanmak üzere rehabilitasyon projeleri yapmaktadırlar. · Maden işletmeleri izinlerini alırken ormanlık alanlarda kesilen her ağaç için 10 ağaç dikim bedeli ödendiğindiğini,

· Türkiye’nin Dünyada orman varlığını artıran ender ülkelerden biri olduğunu,
· Orman idaresinin madencilerle birlikte memnuniyetle çalışmalar yürüttüğünü,
· Madencilerin orman yangınlarına karşı bir sigorta görevi yaptığını, biliyormuydunuz?
 
ŞETAT MADENCİLİK olarak, yapmış olduğumuz faaliyetlerin bitimini beklemeden ağaçlandırma faaliyetlerini yürüttüğümüzü ve çevremizi olduğundan daha yeşil bir hale getirdiğimizi gururla belirtmek isteriz.